17 de maio dia das letras galegas
A CORDA DA SANTA COMPAÑA
INSTITUTO GALEGO DE ESTADISTICA