A CORDA DA SANTA COMPAÑA
INSTITUTO GALEGO DE ESTADISTICA